Obiectivul General

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl constituie dezvoltarea economiei sociale prin crearea a 5 intreprinderi sociale, în vederea integrarii si reintegrarii pe piata muncii a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile.

 

Ca instrument specific de lucru, si inovator in domeniul economiei sociale, va fi folosita tehnica incubatoarelor de afaceri cu scopul de a crea sinergie si efecte multiplicatoare in utilizarea resurselor.

 

Rezultatul proiectului este dezvoltarea economiei sociale din Regiunile de Dezvoltare Sud-Est si Sud - Muntenia, si integrarea sociala a 26 de persoane din categorii vulnerabile (68,42% din cele 38 de locuri de munca nou create), locul de munca fiind principalul factor de integrare sociala.