Obiectivele Specifice

OS1 - Infiintarea, dezvoltarea, consolidarea capacitatii, sustinerea si promovarea a 5 Structuri de economie sociala (4 in mediul rural si 1 in mediul urban) dezvoltate de grupurile vulnerabile, ca instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de bunastare si de locuri de munca la nivel interregional .
OS2 - Angajarea in cadrul noilor SES a 38 de persoane din care 26 persoane apartinand grupurilor vulnerabile.
OS3 - Informarea a 300 de persoane in vederea promovarii economiei sociale si a activitatilor din cadrul proiectului.
OS4 - Identificarea si selectarea a 300 persoane care sa participe la subactivitatea A4.2 ‘‘Informare’’;
OS5 - Oferirea de servicii de informare si consiliere profesionala pentru 100 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile in vederea facilitarii accesului pe piata fortei de munca. Prin realizarea acestui obiectiv specific proiectul urmareste consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile.
OS6 - Instruirea si formarea profesionala a 20 de persoane in cadrul cursului “Antreprenor in economia sociala” in vederea dobandirii de competente, aptitudini si deprinderi care sa-i ajute in dezvoltarea de intreprinderi sociale ;
OS7 - Certificarea a minim 16 persoane;
OS8 - Instruirea si formarea profesionala a 20 persoane apartinand grupurilor vulnerabile in cadrul cursului “Operator introducere, validare si prelucrare date” in vederea dobandirii de competente TIC;
OS9 - Certificarea a minim 16 de persoane;
OS10 - Oferirea de asistenta si consultanta antreprenoriala pentru 20 persoane apartinand grupurilor vulnerabile in vederea dezvoltarii de competente antreprenoriale;
OS11 - Oferirea de expertiza tehnica privind demararea si dezvoltarea unei afaceri pentru persoanele interesate de dezvoltarea propriilor afaceri;
OS12 - Promovarea unui stil de viata sanatos prin 3 evenimente la care vor participa 60 persoane apartinand grupurilor vulnerabile in cadrul carora se va pune accentual pe prezentarea principalelor cauze care genereaza bolile de care sufera persoanele astazi: consumul excesiv de grasimi, de alcool si fumatul;
OS13 - Promovarea economiei sociale prin organizarea a 3 evenimente la nivel national cu participarea a minim 60 persoane apartinand grupurilor vulnerabile ca instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de bunastare si de locuri de munca la nivel national;
OS14 - Realizarea unui studiu in vederea analizarii modalitatilor concrete de crestere a nivelului de integrare a structurilor de economie sociala cu scopul de crestere a eficientei si competitivitatii.
OS15 - Promovarea rezultatelor proiectului in vederea multiplicarii de Structuri ale Economiei Sociale si dezvoltarea economiei sociale Propundandu-si incluziunea sociala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin crearea de locuri de munca PROIECTUL RASPUNDE OBIECTIVULUI GENERAL AL AXEI PRIORITARE 6, si anume facilitarea accesului pe piata muncii si promovarea unei societati inclusive si coezive bazate pe întelegerea si respectarea la nivel general a drepturilor omului.

 

Consideram ca atat cele 5 structuri de economie sociala, cat si cursurile de antreprenoriat în economia sociala, cursurile TIC si activitatile de promovare a spiritului comunitar CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE, care este OBIECTIVUL GENERAL AL DOMENIULUI MAJOR DE INTERVENTIE 6.1.

 

Proiectul isi propune sa integreze pe piata muncii persoanele din grupurile vulnerabile prin dezvoltarea de activitati generatoare de venit contribuind la primele doua obiective operationale ale domeniului major de interventie, si anume: „dezvoltarea structurilor economiei sociale” si „promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca”. Totodata structurile sociale infiintate in proiect sunt o forma inovatoare si flexibila de ocupare care promoveaza solidalitatea sociala, inscriindu-se astfel in proiectele promovate de acest apel. Din obiectivele prezentate mai sus iese in evidenta faptul ca proiectul ofera oportunitatea participarii pe piata muncii a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile contribuind astfel la OBIECTIVUL GENERAL al POSDRU care este “Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane” dar si unor OBIECTIVELE SPECIFICE POSDRU precum: „Promovarea insertiei/reinsertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale”, „Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii”. Proiectul este un parteneriat functional intre o Unitate Administrativ Teritoriala cu experienta in gestionarea fondurilor nerambursabile si un furnizor de servicii de ocupare cu experienta relevanta atat in derularea si implementarea proiectelor.