Indicatori

Numărul structurilor economiei sociale înfiinţate - 5
Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie social - 100
Număr de participanţi la instruire - economie socială - 40
Număr de participanţi FSE - femei - 150
Număr de participanţi FSE - persoane de etnie romă - 20
Număr de evenimente de comunicare şi promovare - economie socială - 6

Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale - 38
Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei - 80
Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială - 32
Număr de locuri de muncă mentinute de structurile economiei sociale - 38